Particuliere erfpacht / private leasehold

Particuliere erfpacht.

Wij kunnen U helpen bij het verkrijgen van een hypotheek voor de aankoop of herfinanciering van een woning waarbij sprake is van particuliere erfpacht.

Veel kopers lopen tegen problemen aan bij de financiering van een woning met particulier erfpacht. Banken zijn onwillig, rekenen
aanzienlijk hoge rentes en/of cliënten dienen een hoog bedrag aan eigen middelen in te brengen. Daarnaast komen cliënten nogal eens voor verrassingen te staan bij renteherzieningen en op het moment dat zij over willen stappen naar een andere geldverstrekker.

Wij werken met diverse banken samen en gaan graag voor U de onderhandeling aan met de geldverstrekkers. Tevens adviseren wij u t.a.v. de best passende hypotheekconstructie en begeleiden u door het hele proces.

Private leasehold.

We can help you with obtaining a mortgage for the purchase or refinancing of a property with private leasehold.

Many purchasers experience difficulties when trying to get finance for a property with private leasehold. Banks are unwilling,
charge higher interest rates and/or clients need to make high deposits. Furthermore clients are sometimes unpleasantly surprised by the new proposed interest rate at the end of the fixation period or when they want to change banks.

We are independent financial advisors and would be pleased to negotiate on your behalf with the mortgage banks. We also advise you the best suitable expat mortgage-construction and guide you through the whole process.